Petrolul e un drog

   

Suntem toți uniți pentru Ploiești,
Suntem toți găzari, suntem anti bucurești
Petrolu ale ale ale
Petrolu ale Petrolu ale ale ale.

Pentru noi Petrolu e un drog,
Mergem peste tot
Nu există antidot
Petrolu ale ale ale
Petrolu ale Petrolu ale ale ale.
.